Rozliczenie z fiskusem – jakie ulgi podatkowe za 2018 rok?

Nowy rok to czas rozliczeń z urzędem skarbowym. Warto pamiętać o licznych ulgach podatkowych, które są przewidziane w prawie podatkowym. Mogą one wpłynąć na wysokość podatku dochodowego, jak i podstawę opodatkowania. Dowiedz się, jakie ulgi podatkowe możesz wykorzystać za 2018 rok.

Ulgi podatkowe przy rozliczeniu za pomocą podatku dochodowego

Dokonując rozliczenia z urzędem skarbowym przy użyciu dokumentu PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 warto pamiętać o ulgach, z których można skorzystać:

  • prorodzinna,
  • remontowa,
  • internetowa,
  • na leki,
  • rehabilitacyjna,
  • z tytułu darowizn,
  • z tytułu składki ZUS na ubezpieczenie społeczne.

Ulgi podatkowe wymagają dokładnego wykazania nie tylko poprzez deklaracje podatkowe. Podatnik musi uzupełnić załącznik PIT-O, który musi dołączyć do składanego przez niego zeznania podatkowego we właściwym urzędzie skarbowym. PIT-O zawiera informacje na temat odliczeń od dochodu i podatku.

Ulgi podatkowe – co jest niezbędne do ich rozliczenia?

Powyższe ulgi podatkowe (nie licząc ulgi prorodzinnej) to odliczenia od dochodu lub przychodu przy zastosowaniu skali podatkowej. W celu poprawnego rozliczenia podatnik powinien wypełnić formularz PIT-O i dostarczyć go wraz z deklaracją podatkową do fiskusa. Ulgi podatkowe można rozliczyć też przez internet przy pomocy e-deklaracji.

Podatnicy muszą pamiętać o dowodach wpłat niezbędnych do rozliczenia ich ulg. Na dokumentach powinny znajdować się dane identyfikacyjne obu stron – zarówno odbiorcy, jak i nabywającego wraz z tytułami danych wpłat i kwotami poniesionych wydatków.

Ulga internetowa – kto może z niej skorzystać?

Ulga internetowa jest specyficznym rodzajem ulgi. Podatnik może z niej skorzystać wyłącznie dwa razy, w dwóch następujących po sobie okresach podatkowych. Odliczenie te może dotyczyć osób korzystających z internetu na użytek prywatny. Ulga nie obejmuje przedsiębiorców korzystających z internetu w celach związanych z działalnością gospodarczą. Warto wspomnieć, że maksymalna kwota, którą można odliczyć, wynosi 760 złotych rocznie.

Kogo obejmuje ulga rehabilitacyjna?

Rozliczeniem, które może być pomocne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów to ulga rehabilitacyjna. Może ona pokryć wydatki przeznaczone na cele rehabilitacyjne czy rozwiązania ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Mowa tu np. o wydatkach związanych z wynajęciem rehabilitanta czy przystosowaniem podjazdu dla wózka inwalidzkiego do domu. Opłaty, które są finansowane ze źródeł ZUS, nie mogą być objęte wyżej wymienioną ulgą.

Czy ulga prorodzinna obowiązuje na każde dziecko?

Odliczenie to dotyczy małoletniego dziecka, nad którym była sprawowana władza rodzicielska, funkcja rodziny zastępczej bądź opiekuna prawnego przez podatnika. W niektórych przypadkach z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać też rodzice czy opiekunowie pełnoletnich już dzieci. W tym wypadku wymogi przewidują, że dziecko te musi się uczyć lub studiować w Polsce lub za granicą i nie przekroczyć określonych rocznych dochodów (3089 zł). Taka ulga będzie przysługiwała do momentu ukończenia 25 roku życia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *