Ulga podatkowa 2019 – sprawdź, z czego będziesz mógł skorzystać?

Polskie prawo podatkowe wprowadza nowe możliwości korzystania z ulg podatkowych. Nowość dotyczy termomodernizacji. Warto wiedzieć kiedy można odliczyć tę ulgę i co ona daje. Zastanawiasz się, jaka ulga podatkowa komu przysługuje? Dowiedz się, z jakich ulg możesz skorzystać.

Ulga prorodzinna – zasady przyznawania

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, ulga podatkowa to odliczenie, zwolnienie lub obniżenie wysokości podatku, który musisz odprowadzić. Jest to także zmniejszenie podstawy opodatkowania. W Polsce ulga podatkowa przysługuje osobom legalnie zatrudnionym na etat lub osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Ulga podatkowa prorodzinna przysługuje opiekunom i rodzicom, którzy rozliczają podatek, wypełniając zeznanie PIT-36 lub PIT-37. Dodatkowo przysługuje opiekunom za każdy miesiąc sprawowania opieki nad dziećmi. Warto pamiętać, że nie mogą z niej skorzystać w momencie, gdy rozliczają się według karty podatkowej lub stawki zryczałtowanej i opodatkowanej podatkiem liniowym. Jakie warunki muszą spełnić rodzice czy opiekunowie dziecka, by móc skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Zgodnie z polskim prawem ulga podatkowa prorodzinna przysługuje osobom wychowującym:

  • niepełnoletnie dziecko, czyli takie, które nie skończyło 18 roku życia,
  • dziecko niepełnosprawne, które otrzymuje rentę socjalną albo dodatek pielęgnacyjny,
  • dziecko w wieku do 25 roku życia kontynuujące naukę, ale pod warunkiem, że jego roczny dochód nie przekracza kwoty 3098 złotych.

Ulga prorodzinna dotyczy podatników, którzy:

  • pełnili funkcję opiekuna prawnego, ale tylko wtedy, gdy dziecko zamieszkało z nimi,
  • sprawowali władzę rodzicielską,
  • pełnili funkcję rodziny zastępczej.

W Polsce ulga podatkowa na dziecko wynosi 92,67 złotych miesięcznie, jeżeli dochody rodziców lub opiekunów prawnych będących małżeństwem nie przekraczają 112 tys. złotych w roku podatkowym.

Ulga podatkowa od darowizny – czy możesz z niej skorzystać?

Polskim podatnikom przysługuje ulga podatkowa od darowizny. Nie można jej odliczyć od kosztów uzyskania przychodów – jest to dozwolone tylko przy składaniu zeznania rocznego. Od jakiej darowizny możesz liczyć na ulgę?

Darowizny podlegające uldze:

  • oddanie krwi – żeby móc skorzystać z tej ulgi, trzeba posiadać potwierdzenie ze stacji krwiodawstwa z informacją ile krwi oddano, ponieważ darowizny tego typu są sumowane (to ważne w przypadku osób, które oddają krew kilka razy w roku),
  • darowizna na rzecz kościoła – skorzystanie z tej ulgi podatkowej warunkowane jest posiadaniem dokumentu zawierającego informacje: kto otrzymał darowiznę, ile była warta, kiedy nastąpiło przekazanie i potwierdzenie jej przyjęcia. Te darowizny także są sumowane,
  • darowizna dla organizacji społecznej – naliczenie ulgi podatkowej jest możliwe tylko wtedy, gdy darowizna zostanie udokumentowana. Potwierdzenie musi zawierać informacje o tym, kto przyjął darowiznę, ile była ona warta i kiedy nastąpiło przekazanie. Osoba otrzymująca musi także pisemnie potwierdzić przyjęcie darowizny.

Nowa ulga podatkowa za 2019 od termomodernizacji

Nowość w prawie podatkowym to ulga podatkowa dotycząca wydatków poniesionych na rzecz efektywnej termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Można z niej skorzystać w rocznym zeznaniu za 2019 rok. Ta ulga podatkowa dotyczy podatnika tylko wtedy, gdy jest on właścicielem nieruchomości.

Nowa ulga podatkowa może mieć maksymalną wartość o wysokości 53 tys. złotych, a skorzystać mogą z niej podatnicy rozliczający się według skali 19%. Dotyczy ona także osób płacących podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli spełniasz te wszystkie warunki, pamiętaj, że z tej ulgi możesz skorzystać, składając zeznanie za 2019 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *