Darowizna kościelna na działalność charytatywną i kult religijny – w jaki sposób odliczyć ją od podatku?

Dochód przed opodatkowaniem PIT może zostać pomniejszony o dokonane darowizny. Darowizna kościelna to specjalny rodzaj ulgi, która może zostać w całości odliczona od podatku. Dowiedz się, w jaki sposób ją rozliczyć.

Darowizna kościelna – podział na grupy

Odliczenie darowizny na kościół może dotyczyć wyłącznie:

  • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego (lub innych kościołów uprawnionych do korzystania z darowizn),
  • darowizny na cele kultu religijnego.

Wyżej wymienione grupy podlegają uzyskaniu ulg podatkowych z tego tytułu. Dokonując powyższych darowizn, należy zwracać uwagę na to, czy poniesione wydatki i otrzymane darowizny zostały prawidłowo udokumentowane.

Warto pamiętać o tym, że darowizna kościelna nie musi być przekazana wyłącznie w formie pieniężnej. Na przykład darowizna na cele kultu religijnego może być przekazana w formie sprzętu komputerowego.

Darowizna kościelna na cele charytatywno-opiekuńcze – sprawdź, co musisz o niej wiedzieć

Darowizna kościelna z tytułu charytatywno-opiekuńczego może być odliczona od dochodu w całości. Niezależnie od tego, jaka jest jej wartość. Pozwala to na obniżenie wysokości rocznego podatku o sporą sumę. Co można sklasyfikować jako działalność charytatywno-opiekuńczą?

Jest to m.in.:

  • organizowanie pomocy osobom, które zostały dotknięte klęskami żywiołowymi i epidemiami,
  • prowadzenie żłobków, burs i schronisk,
  • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
  • prowadzenie zakładów dla sierot, starców i osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie.

Darowizna kościelna na cele kultu religijnego

Przy rozliczeniu darowizny na cele kultu religijnego każdy podatnik ma możliwość odliczenia od dochodu całej kwoty przekazywanej darowizny. Nie może być to suma przekraczająca 6% całkowitej wartości jego dochodu. 6% jest obliczane na podstawie wszystkich pieniędzy przekazanych na cele dobroczynne. Jeśli dana osoba dokonała więcej niż jedną darowiznę (np. na rzecz organizacji użytku publicznego), to należy podliczyć wszystkie te kwoty.

W przypadku przekazania darowizny należy pamiętać o wskazaniu jej celu. Można opisać go ogólnie np. „Darowizna na cele kultu religijnego” lub zapisać, na co dokładnie zostały przeznaczone środki np. „Darowizna na odnowienie ołtarza”.

 

Dokumenty wymagane do wykazania darowizny w PIT

Darowizna kościelna powinna zostać rozliczona na podstawie PIT-O. W części D podatnik powinien umieścić:

  • wartość darowizny,
  • dane identyfikujące obdarowanego w szczególności jego adres i nazwę,
  • wartość odliczenia.

Podatnik nie ma obowiązku załączania dowodów wpłat. Natomiast powinien je przechowywać na wypadek kontroli urzędu skarbowego.

Warto dodać, że darowizna kościelna na cele kultu religijnego może zostać zwolniona z opodatkowania tylko wtedy, gdy jej przekazanie zostanie pokwitowane w formie pisemnej od reprezentanta Kościoła. W ciągu dwóch lat osoba kościelna jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania, w której wykaże to, że darowizna została przeznaczona na cel wskazany przez darczyńcę.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *