Koszty uzyskania przychodu, koszty podwyższone – sprawdź, o ile możesz się ubiegać

Koszty podwyższone uzyskania przychodu może uwzględnić w rocznym zeznaniu każdy podatnik, który dojeżdża do pracy z innej miejscowości niż siedziba jego pracy. Prawo przysługuje również tym, których koszty uzyskania przychodów są wyższe od tych określonych w przepisach. Dowiedz się w jaki sposób wypełnić PIT, aby otrzymać zwrot wydatków za dojazdy.

 

Czego dotyczą koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu są to wydatki ponoszone przez podatnika w celu uzyskania przychodu z danego źródła. Celem tego działania ma być rekompensata dla pracownika strat poniesionych w wyniku działań, które zrobił, aby uzyskać wynagrodzenie. Kwota ta jest niezmienna od wielu lat. Sprawdź, o jakie kwoty możesz się ubiegać.

W sytuacji, gdy pracujesz w miejscowości, w której mieszkasz, to twoje koszty uzyskania przychodu mogą wynosić:

  • z tytułu jednego stosunku pracy, spółdzielczego stosunku oraz pracy nakładczej: 111,25 zł miesięcznie (maksymalnie 1335 zł rocznie),
  • równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy, spółdzielczego stosunku oraz pracy nakładczej: 111,25 zł miesięcznie (maksymalnie 2002,05 zł rocznie).

 

Koszty podwyższone uzyskania przychodu – kogo dotyczą?

W niektórych sytuacjach pracownik ma prawo do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Koszty podwyższone wynoszą 139,06 zł miesięcznie. Podatnik ma do tego prawo w przypadku, gdy oświadczy, że jego miejsce stałego lub tymczasowego pobytu znajduje się poza miejscowością, w której pracuje. Dotyczy to nie miejsca zameldowania, ale zamieszkania.

Jeśli stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania jest inne niż to, w którym pracujesz, to twoje koszty uzyskania przychodu mogą wynosić:

  • z jednego stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku: 139,06 zł miesięcznie (maksymalnie 1668,72 zł rocznie),
  • równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku: 139,06 zł (maksymalnie 2502,56 zł rocznie).

Nie można odliczać kosztów podwyższonych w sytuacji, gdy podatnik otrzymuje dodatek za rozłąkę.

 

W jaki sposób rozliczyć koszty podwyższone?

Koszty uzyskania przychodu służą do obniżenia podstawy opodatkowania. Pracownik dzięki temu opłaca mniejszą kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Koszty podwyższone można stosować po złożeniu oświadczenia przez podatnika. Musi w nim poinformować, że miejsce jego zamieszkania znajduje się w innej miejscowości, niż zakład pracy, do którego dojeżdża. Pracownik nie może również pobierać dodatku za rozłąkę.

Warto wspomnieć także o możliwości rozliczenia faktycznie poniesionych wydatków. Jeśli są one wyższe niż te określone ustawowo, podatnik może otrzymać zwrot w przypadku posiadania imiennego biletu okresowego. Na jego podstawie może otrzymać zwrot realnych kosztów za dojazdy do pracy. Nie otrzyma go w wypadku, gdy dojeżdżał do pracy własnym samochodem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *