Kto i kiedy musi złożyć PIT za granicą?

Każdy polski podatnik ma obowiązek rozliczenia deklaracji podatkowej w Polsce, również w przypadku, gdy pracował za granicą lub obecnie tam przebywa.  Obowiązek rozliczenia PIT za granicą następuje dopiero wtedy, gdy podatnik przebywa poza granicami kraju przez określoną liczbę dni.

 

Krok pierwszy – ustalenie rezydencji podatkowej

Aby ustalić, czy należy rozliczyć PIT za granicą, czy w Polsce, należy przede wszystkim określić swoją rezydencję podatkową.

Zgodnie z prawem, polskim rezydentem jest osoba, która przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w trakcie roku podatkowego lub posiada w Polsce centrum interesów osobistych bądź gospodarczych. W sformułowaniu o ‘centrum interesów osobistych i gospodarczych’ zawiera się między innymi posiadanie w Polsce małżonka lub dzieci, prowadzenie tu stałych inwestycji czy posiadanie nieruchomości. Zgodnie z tymi przesłankami, osoby, które wyjechały za granicę tylko do pracy sezonowej albo na studenckie praktyki, nie rozliczą PIT za granicą – nadal będą miały obowiązek złożenia deklaracji do polskiego urzędu.

Nierezydenci, którzy muszą rozliczać PIT w Polsce

Istnieją przypadki, kiedy osoby niebędące polskimi rezydentami muszą rozliczać się z polskim urzędem skarbowym. Dzieje się tak wtedy, gdy osiągają tutaj przychody z tytułu inwestycji, wynajmu nieruchomości, wynagrodzenia za pracę.

Możliwość złożenia zeznania podatkowego w polskim urzędzie skarbowym mają też nierezydenci, którzy rozliczają się wspólnie z małżonkiem, pod warunkiem, że:

– jeden z małżonków podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi zamieszkuje w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej,

– ich miejsce zamieszkania dla celów podatkowych znajduje się w państwie należącym do wymienionych wyżej obszarów,

– ich wspólne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce stanowią co najmniej 75% całkowitego przychodu z danego roku.

 

Krok drugi –  rozliczenie i wysyłka PIT za granicą

Osoby, które są polskimi rezydentami, ale w czasie gdy należy złożyć zeznanie podatkowe przebywają poza granicami kraju, mają dwie możliwości rozliczenia PIT za granicą.

Po pierwsze, mogą samodzielnie wydrukować deklarację, uzupełnić ją i przesłać listem poleconym zagranicznym do właściwego urzędu skarbowego. Muszą jednak pilnować dotrzymania terminu złożenia deklaracji i pamiętać o tym, że będą dłużej oczekiwać na zwrot podatku – ze względu na czas potrzebny na wpłynięcie deklaracji do urzędu.

Dużo szybszą metodą jest wypełnienie PIT za granicą przez internet. Nie ma żadnych ograniczeń, skąd można przesyłać internetową deklarację. Programy do rozliczania PIT dostępne są dla wszystkich, również dla rezydentów przebywających za granicą. Wystarczy więc uzupełnić wymagane pola w elektronicznym arkuszu i po sprawdzeniu ich poprawności, przesłać  PIT prosto do odpowiedniego urzędu. To najszybszy i zarazem najbezpieczniejszy sposób na wysłanie PIT za granicą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *