Czego nie wpiszesz do PIT? Dochody zwolnione z podatku

Uzupełniasz PIT 2019 i nie jesteś pewien czy osiągnięte przez Ciebie dochody podlegają opodatkowaniu? Na liście kategorii wpływów, z których nie trzeba się rozliczać, widnieje ponad 100 pozycji. Możliwe, że uzyskujesz dochody zwolnione z podatku. Sprawdź, czy to Ciebie dotyczy.

Dochody zwolnione z podatku – o czym musisz wiedzieć

Dochody zwolnione z podatku nie muszą być umieszczane ani rozliczane na zeznaniach podatkowych. Kategorie nieopodatkowanych dochodów znajdują się w 21 art. Ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych. Sprawdź, czy dochody, które uzyskujesz, nie wchodzą w skład tej listy.

Dochody zwolnione z podatku dotyczące nieruchomości

Pamiętaj, że nie musisz płacić podatku od dochodów z tytułu:

  • dodatku mieszkaniowego,
  • wynajmu składników majątkowych, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatnika,
  • tytułu najmu mniejszej ilości niż 5 pokoi gościnnych w budynkach na terenach wiejskich (nie trzeba opodatkowywać też dochodów związanych z wyżywieniem gości),
  • sprzedaży nieruchomości (jej całości lub części), które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego (trzeba mieć na uwadze, że przychody pochodzące ze sprzedaży gruntów, które z powodu sprzedaży przestały mieć charakter rolny podlegają rozliczeniu).

Dochody o charakterze socjalnym – co musisz wiedzieć?

Nie musisz odliczać dochodów dotyczących wpływów socjalnych, które dotyczą:

  • zasiłków poporodowych,
  • zasiłków dla opiekunów,
  • dodatków dla sierot zupełnych,
  • dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
  • alimentów (na dzieci do 25 roku życia lub dzieci pobierających zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną w różnym wieku. Dotyczy też to osób, które otrzymują miesięczne alimenty w wysokości poniżej 700 zł),
  • świadczeń z pomocy społecznej.

Inne przykłady dochodów niepodlegających opodatkowaniu

Zastanawiasz się nad tym, jakie dochody zwolnione z podatku mogą Cię jeszcze dotyczyć? Katalog zawiera ponad 100 pozycji. Warto wspomnieć o wpływach otrzymanych z tytułu odszkodowań lub zadośćuczynień, które nie podlegają opodatkowaniu. Wystarczy, że ich wysokość lub zasady ich ustalania wynikają z odrębnych przepisów, lub postanowień układów zbiorowych pracy bądź innych przepisów, bazujących na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów czy statutów. Wyjątki od powyższych ustaleń są dokładniej opisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Również dochody otrzymane z wygranej, nieprzekraczające 760 zł czy przychody uzyskane z tytułu sprzedaży pobranej krwi, nie podlegają opodatkowaniu. Pamiętaj, że to tylko przykładowe dochody zwolnione z podatku. Zapoznaj się z całą listą i dowiedz się, czego nie musisz wpisywać do swojego zeznania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *